حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد خانم آل حجت به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس تعامل انسان و کامپیوتر روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 ساعت 13:45 الی 16:15 برگزار می گردد.

2-کــلاس مباحث ویژه روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 ساعت  16:15 الی 18:45برگزار می گردد.

3-کــلاس هوش مصنوعی روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 ساعت 13:45 الی 17:15 برگزار می گردد.

4--کــلاس طراحی سیستم ها روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 ساعت 17:15 الی 19:45 برگزار می گردد.