حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

كلاس جبرانی درس اصول حسابداری(2)  استاد آقای ابراهیم ملکی راسته کناری در روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 از ساعت 18 الی 19:30 برگزار مي گردد.