حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد آقای عبدی به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس اصوا تنظیم کنتر و بودجه روز شنبه مورخ 1398/01/24 ساعت 18:30الی 20:00 برگزار می گردد.

2-کــلاس حسابداری دولتی (1) روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 ساعت 15:30 الی 17:45برگزار می گردد.

3-کــلاس حسابداری و حسابرسی دولتی روز یکشنبه مورخ 1398/02/08 ساعت 17:45الی 15:30 برگزار می گردد.

4--کــلاس حسابداری صنعتی 2 روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 ساعت 17:45الی 15:30 برگزار می گردد.