حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد خانم دکتر تنها به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس آمار کاربردی(1) روز دوشنبه مورخ 1398/02/09ساعت 12:30الی 14:00برگزار می گردد.