حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

  قابل توجه دانشجويان گرامی :

جهت اطلاع ازدستورالعمل روند اجرایی و ثبت  نقل و انتقال دانشجویی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 به سایت منادا به آدرس https://www.monada.iau.ir مراجعه فرمایید