حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

  قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلیه كلاسهای استاد حاج آقا تقي زاده در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 برگزار نمي گردد، ضمنا زمان كلاسهاي جبراني دروس روز سه شنبه مورخه 1398/10/03 ساعت 8:30 صبح  برگزار می شود.