حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

   قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلیه كلاسهای دروس استاد خانم صلواتی در روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 برگزار نمي گردد، ضمنا زمان كلاسهاي جبراني دروس مربوطه اطلاع رساني خواهد شد.