حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

  قابل توجه دانشجويان محترم:

كلاس درس ریاضی عمومی1 ساعت 10 الی 12:15 استاد آقای شریف فر در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 برگزار نمي گردد، ضمنا زمان كلاس جبراني درس مربوطه اطلاع رساني خواهد شد.